Sümela meclise taşındı

CHP Milletvekili Pekşen, Başbakan Yıldırım’a Sümela’yla ilgili sorular yöneltti.

SİYASET - CHP - 2016-10-06 11:21:16

CHP Trabzon Milletvekili Av. Haluk Pekşen, Sümela Manastırı’nın 3 yıl süre ile kapatılması konusunu TBMM gündemine taşıdı. Pekşen, Başbakan Binali Yıldırım tarafından cevaplanması istemiyle verdiği soru önergesinde 12 ayrı soru sordu.

Pekşen konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“22 Eylül 2015 tarihinde kaya düşmesi ileri sürülerek, restorasyon çalışmaları nedeniyle 1 yıl süre ile ziyarete kapatılan, ihale süreci başlatılmayan ve ne zaman ziyarete açılacağı belirsizliğini koruyan Sümela Manastırı’nın yeni bir kararla 3 yıl süre ile kapatıldığı bilgisini aldık. Rahip Santoro cinayeti, Hrant Dink cinayeti, Ayasofya Müzesi’nin kapatılması ve nihayetinde Sümela Manastırı’nın uzun süre kapatılması gelişmeleri arka arkaya dizildiğinde, bütün bu olayların tesadüfi olmadığını, dünya siyasetine, ekonomisine, kültürüne derin izler bırakmış bir dünya kenti olan Trabzon’a karşı bilinçli bir şekilde kültürel, sosyal, ekonomik bir yok etme politikasının güdüldüğü ve kentin saygınlığını tümüyle ortadan kaldırmaya yönelik bir çabanın olduğu gözlemlenmektedir. Siyasi iktidarın Trabzon kentinin kültürel, ekonomik ve sosyal yaşamını bilinçli bir şekilde hedef aldığı anlaşılmaktadır. Bilinen 2400 yıllık tarihiyle Pontus Krallığı, Bizans İmparatorluğu, Komnenos Krallığı ve Osmanlı İmparatorluğu’na merkez olmuş, dünya siyasetine, ekonomisine, kültürüne derin izler bırakmış bir dünya kenti olan Trabzon; 2003-2016 yılları arasındaki siyasi iktidar döneminizde son derece ağır, ekonomik, sosyal, kültürel bedeller ödemeye devam ettiği kamuoyunun takdiridir.”

Pekşen, Başbakan Binali Yıldırım tarafından cevaplanması istemiyle verdiği soru önergesinde aşağıdaki soruları yöneltti:

1) Sıradan kara yollarında kaya düşmesine karşı çok kısa sürede etkili tedbirler alınırken, Trabzon’la bütünleşmiş, uluslararası kültür dünyasına mal olmuş Sümela Manastırı’na ilişkin tedbir neden ivedilikle alınmamıştır. İhale süreci neden başlatılmamış, restorasyona yönelik süreç neden sürüncemede bırakılmıştır?

2) Sümela Manastırı’nda zaman zaman Ortodoksların ayin yapmasının kapatılmada etkisi olmuş mudur? Manastır kapatılarak burada gerçekleştirilen Ortodoks ayinleri mi engellenmek istenmektedir?

3) Trabzon’un tarihi ve kültürel kimliğini yok etmeye yönelik uygulamalar ne zaman engellenecektir?

4) Sümela Ören yerinde taş düşme tehlikesine ilişkin yıllardır yapıldığı ileri sürülen çalışmalar sonucu üretilen herhangi taş düşmesini engellemeye yönelik bir proje var mıdır? Varsa projenin yapımının kaç yılda tamamlanması öngörülmektedir?

5) Sümela Ören yeri bir yıllık süreyle kapatıldığında, kapatılma sebebine yönelik ne gibi iyileştirici işlemler yapılmıştır? Bir yıllık süre içerisinde hiçbir işlem yapılmamışken, şimdi üç yıllık süre ile kapatılınca, gerçekten bir çözüme ulaşılacak mıdır?

6) Sümela Manastırı’nın 3 yıl süreyle kapatılması sorunu kalıcı çözüm getirmeyen, çağdaş turizm anlayışı ile uyuşmayan bir gerekçe değil midir? Sümela Manastırı’nı 3 yıl süre ile ziyaretçilere kapatmanın bilimsel gerekçesi nedir?

7) İbadet turizmine açılmış olan Sümela Manastırı çevresinde şimdiye kadar can kaybına ya da yaralanmaya yol açacak üzücü bir olay yaşanmış mıdır?

8) Taş düşme tehlikesi can güvenliği açısından bu derece bir tehdit oluştururken; ziyaretçilere kask dağıtılmasının dışında yıllardır konuya ilişkin neden herhangi önlem alınmamıştır?

9) Sümela Ören yeri için drenaj sistemi projesi, güvenlik sistemi projesi, elektrik sıhhi tesisat projesi ve taş düşme tehlikesine yönelik herhangi bir proje var mıdır?

10) Sümela Ören yeri ziyaretçi sayısını ve sirkülasyonunu arttırmaya yönelik herhangi bir proje geliştirilmiş midir?

11) Sümela Ören yerinin restorasyonuna yönelik hazırlanan bilimsel danışma kurulu raporlarının içeriği nedir?

12) Restorasyon ve taş düşme tehlikesine yönelik çalışmalarda kayaç yapılanmasına yönelik herhangi bir jeolojik ve jeofizik incelemesi yapılmış mıdır?

Günebakış - Aydın GELLECİ

Günün Diğer Haberleri